مطالبی از سایت

شورای اسلامی خانیک نمونه استانی شد

شورای اسلامی روستای خانیک در دومین همایش شوراهای اسلامی استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از شوراهای نمونه استانی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. لازم به ذکر است . ازبین شوراهای اسلامی شهرستان فردوس تنها نام شورای اسلامی خانیک در بین شوراهای نمونه استانی وجود داشت. اعضای شورا : …

مشاهده بیشتر »