موقوفه جعفر و نادعلی

واقف: جعفر و نادعلی

مورد وقف:

              دو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر:غلامعلی رجبی)

             نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: محمد علی هاجری)

             پنج دانگ آب و اراضی قنات امرودکن (مستأجر: علی اکبر دولتخواه)

محل مصرف:  تعزیه داری و اطعام ایام محرم

کلاسه : ج ۲

رایانه ۸۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *