موقوفه زوجه کربلایی محمد باقر

واقف: زوجه کربلایی محمد باقر

نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: علی تعویقی)

مصرف: اطعام و عزاداری در دهه محرم در روستای فتح آباد

کلاسه: ز ۴۸

رایانه:  ۲۹۹

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.