موقوفه علی اکبر فرزند محمد- حوض

 نام موقوفه : نگهداری و تأمین آب حوض خانیک

نوع و مقدار : نیم ربع دانگ ( ۱۵ دقیقه) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی خانیک

تاریخ تقریبی وقف و مدت آن : بیش از ۱۰۰سال

واقف: علی اکبر فرزند محمد

مصرف : نگهداری و تأمین آب حوض جنب مسجد روستای قدیم خانیک

مستأجر: عباسعلی نادری

توضیحات:

حوض مذکور حدود۳۰ سال پیش تخریب و بجای آن آب قنات با لوله به این مکان منتقل و شیر آب جهت برداشت آب شرب عموم نصب گردیده بود. و در حال حاضر با توجه به جابجایی روستا و مهاجرت اهالی به محل جدید عملاً این مکان بدون استفاده می باشد.

با آرزوی رحمت و غفران الهی برای واقف پیشنهاد می گردد درآمد موقوفه فوق صرف نگهداری و پرداخت هزینه آب و برق آب شیرین کن نصب شده درروستا گردد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *