موقوفه محمد تقی محمدیان (مسجد خانیک)

واقف : آقای محمد تقی محمدیان فرزند مرتضی

مورد وقف: نیم دانگ آب و اراضی قنات اصلی خانیک و دو دانگ آب و اراضی از قنات امرودکن

مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد)

تاریخ وقف: بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هجری خورشیدی

 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

خمره های قدیمی

خمره های قدیمی خانیک خمره های قدیمی خانیک خمره های قدیمی خانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *