موقوفه محمد تقی محمدیان (مسجد خانیک)

واقف : آقای محمد تقی محمدیان فرزند مرتضی

مورد وقف: نیم دانگ آب و اراضی قنات اصلی خانیک و دو دانگ آب و اراضی از قنات امرودکن

مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانیک نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد)

تاریخ وقف: بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هجری خورشیدی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *