موقوفه زهرا و امیر خان

زهرا و امیرخان

نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: عباس سیفی)
نیم دانگ آب و اراضی افقو   (مستأجر: محمد علی نویدی)

موارد مصرف:  روضه خوانی – اطعام – تلاوت قرآن

کلاسه: ز ۳۱

رایانه: ۲۸۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.