کشاورزی

مشکل کم آبی در خانیک -مصاحبه

گفت و گو رنج کشاورزان خانیک فردوس از کمبود آب خراسان جنوبی – مورخ سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ شماره انتشار ۱۷۸۷۵ باکمال: اهالی روستای خانیک فردوس با مشکل کمبود آب کشاورزی مواجه هستند.رئیس شورای اسلامی خانیک با اعلام این مطلب گفت: بر اثر خشکسالی پی درپی، کمبود آب و اقتصادی نبودن کشاورزی در …

مشاهده بیشتر »