منوی دسته بندی

شهدای خانیک

سالگرد شهید غلامحسین ناظری

شهید غلامحسین ناظری فرزند حسنعلی متولد ۱۳۴۰ تاریخ شهادت : ۳۱/۴/۱۳۶۷ محل شهادت سومار

شهید محمدعلی ناظری

سالگرد شهید محمد علی ناظری

شهید محمد علی ناظری فرزند علیمراد    متولد ۱۴/۷/۱۳۴۶  تاریخ شهادت: ۲۱/۱/۱۳۶۵   محل شهادت : جزیره مجنون  

سالگرد شهید محمد حسین صفری

شهید محمد حسین صفری فرزند محمد تقی   متولد۴/۱/۱۳۴۲   تاریخ شهادت  ۲۶/۱۱/۱۳۶۵ محل شهادت جزیره مجنون

سالگرد شهید محمد ابراهیم نظری

شهید محمد ابراهیم نظری فرزند غلامحسین   متولد ۱۸/۰۷/۱۳۳۹   تاریخ شهادت : ۲۲/۱۱/۱۳۶۴      محل شهادت : فاو

زندگی نامه شهید محمد ابراهیم نظری

بسم الله الرحمن الرحیم پاسدار شهید محمدابراهیم نظری در ۱۹مهرماه۱۳۳۹ در روستای خانیک شهرستان فردوس متولد شد.دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان حافظ خانیک به اتمام رساند.و جهت ادامه تحصیل…