منوی دسته بندی

فیلم ونماهنگ

نم نم بارون + نماهنگ

تصاویری از مزرعه قنات بکری بالا همزمان با نزول رحمت الهیسیزده اردیبهشت ۱۴۰۰

لوون

loon دامداران روستای خانیک در گذشته های دور برای نگهداری دام هایشان در دل کوه حفره هایی شبیه غار احداث کرده و شب ها دام هایشان را در این مکان…