مناسبت ها

درگاه موبایلی کمک به مسجد و حسینیه

به منظور تسهیل کمک شما خیرین محترم درگاه موبایلی کمک به مسجد و حسینیه خانیک راه اندازی گردید. شما خیر گرامی با شماره گیری مبلغ دلخواه را واریز نمایند. برای این منظور شماره کارت شتابی و رمز اینترنتی لازم است. این روش هیچ هزینه ای ندارد و در هر زمان …

مشاهده بیشتر »