مطالبی از سایت

سرود ملی ایران

در این سرود تصاویری از روستای تاریخی خانیک و شهدای افتخارآفرین این دیار ګنجانده شده است ږ این سرود در دومین یادواره شهدای خانیک مورد استفاده قرار ګرفت

مشاهده بیشتر »