خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / ۱۳۹۱ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۱

داده های جمعیتی خانیک

شهریور ۱۳۹۱ khanik6-6-1391 درصد male مرد female زن total ۱۹۲ ۴۷٫۷۶ ۲۱۰ ۵۲٫۲۳۸۸ ۴۰۲ زیر۵سال ۹٫۷۰۱ ۲۰ ۱۹ ۳۹ زیر۳۰سال ۴۷٫۲۶ ۱۰۱ ۸۹ ۱۹۰ بالای ۳۰سال ۵۲٫۷۴ ۹۱ ۱۲۱ ۲۱۲ بالای ۶۰سال ۲۳٫۶۳ ۴۷ ۴۸ ۹۵ باسواد ۷۱٫۶۴ ۱۵۰ ۱۳۸ ۲۸۸ تعداد و بعد خانوار ۱۳۴۵تا۱۳۸۵ سال تعداد جمعیت تعدادخانوار …

توضیحات بیشتر »

خانیک به شبکه اینترنت پرسرعت پیوست

با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و ضرورت دسترسی به اینترنت پرسرعت با پیگیری های بعمل آمده و با عنایت به وجود زیرساخت های لازم خوشبختانه در آستانه اعیاد قربان و غدیر این امکان برای اهالی روستا فراهم گردید. ضمن تبریک به اهای محترم خانیک ، از مسئولین محترم …

توضیحات بیشتر »

توزیع حنا در شب عید غدیر خانیک

طبق یک سنت کهن و در راستای عمل به موقوفه عید غدیری  امشب بین نمازگزاران مسجد خانیک بسته های حنا توزیع گردید. دو مورد موقوفه در این خصوص در روستا وجود دارد که بر طبق نظر واقف باید در عید غدیر حنا  بین مردم توزیع گردد.

توضیحات بیشتر »