مطالبی از سایت

جلسه پرسش و پاسخ

با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی عبادات و پیرو جلسه شش ماه قبل (۱۳۹۳/۱۰/۱۸)به آگاهی می رسدجلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین محلی روستا یک شنبه شب ۲۸تیرماه ۱۳۹۴ بعد از نماز عشا در محل مسجد برگزار می گردد. از اهالی محترم دعوت می شود جهت طرح …

مشاهده بیشتر »

زکات فطریه ۹۴

ضمن تبریک عید سعید فطر تقاضا می شود فطریه امسال را جهت تکمیل بنای مسجد و حسینیه اختصاص دهید. حساب های متمرکز مسجد چهارده معصوم خانیک ۱٫ حساب جاری سیبا (بانک ملی) به شماره ۰۱۰۳۱۴۴۳۰۴۰۰۴ شناسه شبــا IR37 ۰۱۷۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۳۱۴۴ ۳۰۴۰ ۰۴ ۲٫ حساب متمرکز کوتاه مدت جام (بانک ملت) به شماره ۱۵۷۲۰۵۳۳۴۵ شناسه شبــا IR28 ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۱۵۷۲ ۰۵۳۳ ۴۵ شماره کارت ملت    ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۵۱۶۹۴ ۳٫ حساب …

مشاهده بیشتر »