مطالبی از سایت

راهنمای پیشگیری و کنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان

  راهنمای پیشگیری و کنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان نقل از وب سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی نسخه اول اسفند ماه ۱۳۹۸  گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار تهیه کننده: مهندس ندا بختیاری مقدمه: کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها و …

مشاهده بیشتر »