منوی دسته بندی

موقوفات

موقوفه حقوق موذن

  یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک (۴۵ دقیقه محمد حسن و ۴۵ دقیقه غلامحسین رجبی) + سه دانگ (شش ساعت) آب…

موقوفه زهرا و امیر خان

زهرا و امیرخان نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: عباس سیفی) نیم دانگ آب و اراضی افقو   (مستأجر: محمد علی نویدی) موارد مصرف:  روضه خوانی – اطعام – تلاوت…

محمد حسین عبدی

مرحوم علی اکبر اکبری و مرحوم حاج کربلایی محمد حسین عبدی دو فنجان آب از قنات ثلاثه بجستان حوض علی اکبر حاشیه جاده فردوس ـ بجستان

موقوفه ماه شرف ناصری (عید غدیری)

واقف: ماه شرف ناصری مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیک مصرف: جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر) تاریخ وقف: یک قرن پیش…

موقوفه کربلایی ابراهیم

واقف: کربلایی ابراهیم مورد وقف: یک دانگ معادل دو ساعت آب و اراضی قنات خانیک اصل موقوفه بیش از یک دانگ بوده که بخشی از آن مفقود است. محل مصرف…