موقوفات

موقوفه حقوق موذن

  یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک (۴۵ دقیقه محمد حسن و ۴۵ دقیقه غلامحسین رجبی) + سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیا  (سید علیرضا میرتقی) محل مصرف: حقوق موذن مسجد محل کلاسه: م ۴۷ رایانه ۵۴۵  

مشاهده بیشتر »

موقوفه ماه شرف ناصری (عید غدیری)

واقف: ماه شرف ناصری مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیک مصرف: جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر) تاریخ وقف: یک قرن پیش   ادبی یک قطعه زمین زراعی واقع در مزرعه قنات اصلی خانیک جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

مشاهده بیشتر »

موقوفه کربلایی ابراهیم

واقف: کربلایی ابراهیم مورد وقف: یک دانگ معادل دو ساعت آب و اراضی قنات خانیک اصل موقوفه بیش از یک دانگ بوده که بخشی از آن مفقود است. محل مصرف : مصارف متفرقه مسجد –  ـتعزیه سید الشهدا در محرم  ـ تعمیرات حسینیه مستاجر محمد علی اعمی کلاسه الف ۳۵ …

مشاهده بیشتر »