مطالبی از سایت

موقوفه حقوق موذن

  یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک (۴۵ دقیقه محمد حسن و ۴۵ دقیقه غلامحسین رجبی) + سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیا  (سید علیرضا میرتقی) محل مصرف: حقوق موذن مسجد محل کلاسه: م ۴۷ رایانه ۵۴۵  

مشاهده بیشتر »

موقوفه زهرا و امیر خان

زهرا و امیرخان نیم دانگ آب و اراضی خانیک (مستأجر: عباس سیفی) نیم دانگ آب و اراضی افقو   (مستأجر: محمد علی نویدی) موارد مصرف:  روضه خوانی – اطعام – تلاوت قرآن کلاسه: ز ۳۱ رایانه: ۲۸۵

مشاهده بیشتر »

محمد حسین عبدی

مرحوم علی اکبر اکبری و مرحوم حاج کربلایی محمد حسین عبدی دو فنجان آب از قنات ثلاثه بجستان حوض علی اکبر حاشیه جاده فردوس ـ بجستان

مشاهده بیشتر »