خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

مطالبی از سایت

احیای مراتع خانیک

عملیات بذر پاشی و کپه کاری در مراتع روستای خانیک آغاز گردید . در اولین مرحله از اجرای این طرح ملی ۵۰۰ هکتار از مراتع با کاشت گونه های مختلف علوفه احیا خواهد گردید.

توضیحات بیشتر »